Hướng dẫn nhập danh sách khách đoàn nhanh chóng

Mẫu nhập dữ liệu hành khách bay kèm thông tin liên hệ

mr vu ngoc loi

mr dinh van nguyen

Mrs hoang thanh thuy

Mrts vu hoang quan 30/08/2011

Miss vu thi thu 16/09/2015

loivu78@gmail.com 0987654xxx  vu ngoc loi

vu ngoc loi

dinh van nguyen

hoang thanh thuy

vu hoang quan 30/08/2011

vu thi thu 16/09/2015

vu ngoc loi loivu78@gmail.com 0987654xxx

Từ trên xuống: hệ thống sẽ nhận đủ số tên khách vào số khách mà ban đầu đã chọn. ví dụ có 5 tên khách hàng mà có 4 ô thì hệ thống cũng chỉ nhập 4 tên từ trên xuống. hay có 6 ô nhưng có 5 dòng tên khách thì hệ thống cũng chỉ nhập đủ 5 ô

Từ dưới lên: hệ thống sẽ tự động nhận dòng cuối cùng trong danh sách paste là dữ liệu bên “THÔNG TIN LIÊN HỆ” không cần theo thứ tự các trường, hệ thống sẽ tự nhận định ô email sẽ là có ký tự “@”, trường số điện thoại sẽ là đầu số”0″ hoặc “+84”

Đánh giá bài viết
Scroll to Top